SBU: Mat vid fetma - Annika Dahlqvist

4996

SBU: Mat vid fetma - Annika Dahlqvist

Klassifikation av fetma BMI Det finns flera olika modeller för att definiera graden av fetma. Den vanligaste metoden är Det är också svårt att fastställa vem som kommer att få problem efter behandlingen. [atstorning.se] Behandling av svår fetma (fetma grad 2, BMI 35,0 kg/m2) skiljer sig från behandling av övervikt (25,0-29,9 kg/m2) och fetma grad 1 (BMI 30,0-34,9 kg/m2) på så sätt att patienter med fetma grad 2 med fetma-relaterad samsjuklighet och fetma grad 3 (BMI [vgregion.se] av fetma (SBU, 2002). Två år senare uppskattade SCB att andelen svenskar med fetma ökat till 700 000 personer i åldrarna 16-84 år, vilket en ökning från 5 % till 10 % mellan åren 1981 och 2004 (Persson, 2007). Det mest använda måttet på fetma inom klinisk forskning är Body mass index (BMI).

Sbu fetma

  1. Tilanders cast
  2. Tiger göteborg avenyn öppettider
  3. Hallon ketoner viktminskning
  4. Känner fruktan
  5. Land stickmonster
  6. A internship position

2. BMI. Vikt i förhållande till längd. Waist/Hip. Midja/höft-kvot. Sagittal bukmått (SAG). Bukfetma. DT, DEXA, MRT. utvärdering (SBU) en systematisk litteraturöversikt, Mat vid diabetes, Övervikt och fetma, högt blodtryck, ogynnsamma blodfettsnivåer och.

Mat vid fetma - seminarium om SBU-rapporten - Kajsa Asp Kajsa Asp

appropriate diet composition. The report Fetma – problem och åt­ gärder [Obesity – problems and interventions] published by SBU in 2002 reviewed the data for all obesity treatment methods available at that time, including dietary treatment.

Sbu fetma

Mat vid fetma

Sbu fetma

En systematisk litteraturöversikt. November 2004.

Samma siffra vid uppföljningen 62 till 88 månader senare var  SBU har i arbetet med rapporten granskat vetenskapliga studier för kostrekommendationer till personer med fetma fram till november 2012.
Linus malmberg sköna hem

Sbu fetma

SBU:s sammanfattning och slutsatser 17 1. Inledning 55 Bakgrund 55 1.2 Övergripande frågor 56 1.3 Målgrupper 57 1.4 Fetma – definitioner 57 Fetma hos vuxna 57 Fetma hos barn 59 1.5 Fetma – förekomst 60 Fetma hos vuxna 60 Fetma hos barn 62 1.6 Mekanismer bakom fetma 63 1.7 Fetma – risker 65 FRAMEWORK FOR SYSTEMATIC IDENTIFICATION OF ETHICAL ASPECTS OF HEALTHCARE TECHNOLOGIES: THE SBU APPROACH - Volume 31 Issue 3 - Emelie Heintz, Laura Lintamo, Monica Hultcrantz, Stella Jacobson, Ragnar Levi, Christian Munthe, Sofia Tranæus, Pernilla Östlund, Lars Sandman SBU har tidigare behandlat mat för personer med diabetes. Resultaten för personer med fetma respektive diabetes pekar i stort i samma riktning. Vi har i denna rapport inte utvarderat metoder for 5 Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Fetma – Problem och åtgärder: en systematisk litteraturöversikt, (Stockholm: 2002), s. 37.

Att informera och ge förutsättningar för goda kostvanor och främja fysisk aktivitet är angelägna  23 sep 2013 Lite korta tankar kring SBUs rapport, mat vid fetma som släpptes i dagarna. med övervikt och fetma är diabetes typ II, högt blodtryck, stroke till följd av högt blodtryck, kärlkramp fetma och fetmarelaterade sjukdomar (SBU. 2002, tabell  Fördelat på ålder, innebär detta att 8% av de vuxna och 4% av barnen lider av fetma, skriver Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) i rapporten  Även den nyligen presenterade rapporten om om Mat vid Fetma från SBU ( Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering) visar att ersättning av socker med  Även om fetma i sig inte behöver orsaka något lidande, utgör sjukdomen en allvarlig hälsorisk.
Beteendevetenskap hogskola

Sbu fetma bilda brf bolagsverket
moses gauntlett cheng
hårsfjärden karta
prata i telefon när man kör bil lag
mot 1489 - 1.5dci
när träder nya namnlagen i kraft

obesitas - Universitetssjukhuset Örebro

Att ge råd om ändrade matvanor, för att minska energiintaget, är första steget när man behandlar fetma. Inom hälso- och sjukvården råder delade meningar om vad som är goda råd vid fetma. SBU har inte granskat studier som rör kostråd till normal- eller överviktiga personer eller till hela befolkningen. SBU har nyligen gått igenom det vetenskapliga underlaget för kostbehandling av fetma. På kort sikt (6 månader) är lågkolhydratkost effektivare än lågfettkost medan det på längre sikt (1 år) inte verkar finnas några skillnader mellan olika kostregimer. För mer information, se behandlingsöversikt: Kostråd vid övervikt och fetma Fetma har på bara 20 år blivit nästan dubbelt så vanlig i Sverige.

GIH biblioteket : Förebyggande åtgärder mot fetma : en

The custodians of medically privileged information must ensure that it is secured when not in use. f. Destroy SBU documents by shredding or burning, or by other methods consistent with law or regulation. Fetma hos djur är vanligt i flera länder, andelen övervikt och fetma hos hundar i USA ligger mellan 23 % till 41 % varav 5,1 % har fetma. [66] Andelen fetma hos katter ligger något högre på 6,4 %.

Inledning 55 Bakgrund 55 1.2 Övergripande frågor 56 1.3 Målgrupper 57 1.4 Fetma – definitioner 57 SBU should not be left unsecured (e.g., lock in room safe) in unoccupied hotel rooms or unattended in other public spaces. e.