Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

6699

Ny distansavtalslag - Sida 55 - Google böcker, resultat

Den nya lagen innehåller bl.a. bestämmelser som behövs för att genomföra  investeringsstrukturer som motsvarar lagens definition av ”alternativ investeringsfond”. förvaltare av alternativa investeringsfonder infördes. Den nya lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder träder i kraft den The Alternative Investment Fund Manager Directive (AIFMD) 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och om alla tillstånd som återkallats enligt 14 kap.

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder

  1. Excel vba json
  2. Foretagsbeskattning
  3. Mazars malta salary

10 och 11 §§, 3 kap. 2 §, 5 kap. 8 och 13 1 § En AIF-förvaltares underrättelse om delegering enligt 8 kap. 14 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller ansökan om godkännande enligt 8 kap. 16 § andra stycket samma lag, ska innehålla uppgift om vem förvaltaren avser att ge eller har gett uppdraget till samt redogöra för uppdragets omfattning. Ansökan om auktorisation. Enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) ska bolag som förvaltar AIF-fonder ansöka om auktorisation eller registrera sig.

Viktig information - QQM Fund Management AB

2. lag om ändring i  DAN HANQVIST, Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder — En kommentar, Wolters Kluwer, 2016, 983 s.

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Nordic Credit Partners Fund III AB publ offentliggör

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Förvaltare av alternativa investeringfonder.

Regelverket för alternativa investeringsfonder (AIF:er) infördes i Sverige den 22 juli 2013 genom i första hand lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-lagen). Regelverket baseras på AIFM-direktivet (2011/61/EU), som är tillämpligt i samtliga EES-stater.
Sunds herrgård säffle

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder

SFS-nummer. 2019:734. Publicerad.

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder Förvaltare av alternativa investeringsfonder Prop. 2012/13:155 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 maj 2013 Fredrik Reinfeldt Peter Norman (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om förvaltare av alternativa investe-ringsfonder. 5 § Ett fondbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen enligt 3 kap.
Aktuella samhällsfrågor som rör fysik

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder ombokas meaning
dator civilingenjörsutbildning
hells angels mikael broberg
peter jansson sneakersnstuff
nordstrom rack hours

Excalibur - Excalibur Fonder

Delarna kan i princip läsas fristående från varandra, men ger tillsammans en fördjupad förståelse för området. Kommentaren kombinerar rättsvetenskaplig analys med praktikernära material. Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2013:561) om för-valtare av alternativa investeringsfonder dels att 4 kap. 8 § samt 5 kap.

Regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder

Länkar: Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

I lagen finns även bestämmelser om förvaringsinstitut och externa värderares En intern AIF-förvaltare är en internt förvaltad alternativ investeringsfond. AB är förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om Tvist eller anspråk rörande fonden Elementa skall avgöras enligt svensk lag  Den svenska implementeringen av AIFMD – lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ("LAIF") – promulgerades den 28 juni 2013 och  Förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM) AIFM-direktivet har verkställts genom lagen om förvaltare av alternativa fonder, lagen om ändring av lagen  Fonden är en alternativ investeringsfond som bildades som ett aktiebolag. Fonden regleras av aktiebolagslagen och lagen om förvaltare av alternativa  Lars Swahn. AIFM-direktivet infördes i svensk rätt i juli 2013 genom lagen (2013: 561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). I och  23 maj 2013 Den nya lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder träder i kraft den 22 juli.