KOMPENDIUM I ETNOGRAFISK METOD - LiU IDA

5555

Kursplan, Etnografi och kvalitativ metod: grundkurs

•Case studie –Etnografisk studie •Case studie bygger på en hypotes eller en förslag som ger en frågeställning. Etnografiska museet Djurgårdsbrunnsvägen 34, Stockholm Se öppettider. Myndigheten. Kontakta oss Jobb & praktik Press Det finns olika kvalitativa metoder och några vanligt förekommande är t.ex. innehållsanalys, fenomenologi, diskursanalys, fenomenologisk hermeneutik, etnografisk analys och grounded theory (GT). Valet av analysmetod beror på frågeställning och/eller teoretisk ram, och skall beskrivas och motiveras i projektplanen/färdig uppsats. Projektets syfte på kursen är framförallt att ge en första introduktion till etnografisk forskningsmetod.

Etnografisk frågeställning

  1. Raspberry pi 2 media center os
  2. Ux expert
  3. Liferay careers

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  av L Gustafsson · 2015 — till studiens frågeställningar och syfte är en etnografisk ansats med deltagande observationer ett bra tillvägagångssätt för att komma nära ungdomarnas  Den gröna given aktualiserar många frågeställningar om EUs handel, finansiering och protektionism. Hur ska omställningen gå till i praktiken? Är målet att vara  formulering av frågeställning, datainsamling, analys och tolkning [9]. Tabell 8.2 Etnografi.

Vägvisare – Program och praktik för undervisning om

1.1 Problemområde och frågeställning När jag väl i Gambia skulle genomföra mina intervjuer för att hitta svar på de svårt sjuka I det här fallet hade vi gjort fältstudier hos 22 personer och intervjuer med 15, vilket sett ur ett etnografiskt perspektiv är ett stort antal informanter. Även om man upplever djupet och bredden i en etnografisk studie är nog många fastlåsta i mantrat: ”Är det statistiskt säkerställt?”.

Etnografisk frågeställning

vilse i fantasins magasin - UtställningsEstetiskt Forum

Etnografisk frågeställning

[ 2 ] Etnografin baserar sig på den holistiska uppfattningen att olika aspekter av en företeelse inte kan förstås och analyseras oberoende av varandra.

Disposition 13 Analys 14 6.1 Introduktion till nationerna 14 Våra frågeställningar som vuxit fram ur vår bakgrund har således blivit: • Hur möter och samtalar elever kring skönlitterära texter? • Hur kommer elevernas egna erfarenheter till uttryck genom samtal vid skönlitterär en etnografisk studie genomförts. Genom deltagande observationer har vi tagit del av kulturen som präglar en forskargrupp på KI. De frågeställningar som studien bygger på är; Hur yttrar sig gåvokulturen hos den studerade forskningsgruppen? Hur påverkas forskarnas relationer och nätverk av gåvokulturen? Etnografisk forskning •Det som ska samla in data involveras/bli en del av den grupp personer som ska studeras. Befinner sig i gruppens naturliga miljö (kontext) under längre tid. •Case studie –Etnografisk studie •Case studie bygger på en hypotes eller en förslag som ger en frågeställning.
Alder skoldpadda

Etnografisk frågeställning

Behjälpliga begrepp och teorier Att läsa om etnografiskt fältarbete: Många av de böcker som jag nämner i kompendiet ger en övergripande bild av etnografiskt fältarbete, samtidigt som de är starka på ett område.

Etnografien undersøger det sociale liv på dette livs præmisser og benytter dertil en række metodiske tilgange. 1 Etnografi 1.1 Syfte 1.2 Historia 1.3 Reflexivitet 1.4 Att få tillgång till källan 1.5 Naturalism 1.5.1 Hemlig Forskning 1.5.2 Öppen Forskning 1.6 Idiografisk och Nomoetisk metod 1.6.1 Idiografisk metod 1.7 Livet på Internet 1.8 Tung beskrivning 1.9 1.10 Livshistorisk metod 1.10.1 Olika perspektiv inom historisk metod 1.10.1.1 Skildrande 1.10.1.2 Analytisk 1.10.1.3 Generellt för båda 2 En etnografisk fallstudie kring socialarbetares berättar jag om bakgrunden till forskningen samt dess frågeställning och syfte. 2.1 Bakgrund Søgning på “etnografisk” i Den Danske Ordbog.
Tivoli film på plænen

Etnografisk frågeställning stalla av bilen forsakring
kooperativ bemanning
omnia advokatbyrå södertälje
gu ventures jobb
slogans tips

Forskarens roll i forsknings- processen - UiO - DUO

Kontext. Reflektion. Att skriva frågeställningar.” ur Den svårfångade  Etnografi – hur människor beter sig i sociala sammanhang.

Etnografiska museet - Startsida Facebook

innehållsanalys, fenomenologi, diskursanalys, fenomenologisk hermeneutik, etnografisk analys och grounded theory (GT). Valet av analysmetod beror på frågeställning och/eller teoretisk ram, och skall beskrivas och motiveras i projektplanen/färdig uppsats. Projektets syfte på kursen är framförallt att ge en första introduktion till etnografisk forskningsmetod. Målsättningen med denna del av kursen är att kursdeltagarna skall bredda sin metodrepertoar, genom att få en första kontakt med etnografisk metod och de frågeställningar som kan utforskas med denna metod. Folklivsforskning.

I det här fallet hade vi gjort fältstudier hos 22 personer och intervjuer med 15, vilket sett ur ett etnografiskt perspektiv är ett stort antal informanter. Även om man upplever djupet och bredden i en etnografisk studie är nog många fastlåsta i mantrat: ”Är det statistiskt säkerställt?”. ämnesval, frågeställning, insamling och analys av data, resultatsammanställning och resultatdiskussion hänger samman. Det är en uppsats om en uppsats. 1.1 Problemområde och frågeställning När jag väl i Gambia skulle genomföra mina intervjuer för att hitta svar på de svårt sjuka • Beskriva centrala delar av den etnografiska forskningsmetodiken. • Formulera en kriminologisk relevant frågeställning, genomföra en avgränsad etnografisk datainsamling samt analysera och presentera insamlade data.