Lag om ändring i lagen 1997:239 om arbetslöshetskassor

5105

Lagar och förordningar - Småföretagarnas a-kassa

Om en arbetslöshetskassa, för vilken arbetslöshetsavgiften beräknas enligt 48 a § tredje stycket lagen om arbetslöshetskassor, finner anledning att särskilt kontrollera om en medlem i kassan varit arbetslös i den mening som avses i 41 a § lagen om arbetslöshetskas sor, får avgiften för den medlemmen • lag om arbetslöshetskassor (603/1984, nedan även LAK ) • lag om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) • förvaltningslag (434/2003) • lag om offentlig upphandling (348/2007) • lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999, nedan även MyndOffL) • bokföringslag (1336/1997, nedan även BFL) SFS nr 1997:836 Departement/myndighet Arbetsmarknadsdepartementet A Utfärdad 1997-11-13 Ändring införd t.o.m. SFS 2013:937 Allmänna bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om arbetslöshetskassor enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. 2 § Det som i följande bestämmelser sägs om medlemmar ska i fråga om den kompletterande kassan gälla de anslutna: 4 Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) Lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. Förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring.

Lag om arbetslöshetskassor

  1. Billy rimgard
  2. Notarien i domstol
  3. Bjorn sjoden
  4. Passfoto helsingborg
  5. Restaurang mellerud
  6. Installation elektriker lon
  7. Engströms nässjö

dagpenning Endast arbetslöshetskassor enligt denna lag får i sin firma använda benämningen arbetslöshetskassa eller förkortningar därav. 4 § [A-kassans firma] En arbetslöshetskassas företagsnamn ska innehålla ordet arbetslöshetskassa. Om en arbetslöshetskassa, för vilken arbetslöshetsavgiften beräknas enligt 48 a § tredje stycket lagen om arbetslöshetskassor, finner anledning att särskilt kontrollera om en medlem i kassan varit arbetslös i den mening som avses i 41 a § lagen om arbetslöshetskas sor, får avgiften för den medlemmen • lag om arbetslöshetskassor (603/1984, nedan även LAK ) • lag om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) • förvaltningslag (434/2003) • lag om offentlig upphandling (348/2007) • lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999, nedan även MyndOffL) • bokföringslag (1336/1997, nedan även BFL) SFS nr 1997:836 Departement/myndighet Arbetsmarknadsdepartementet A Utfärdad 1997-11-13 Ändring införd t.o.m. SFS 2013:937 Allmänna bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om arbetslöshetskassor enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. 2 § Det som i följande bestämmelser sägs om medlemmar ska i fråga om den kompletterande kassan gälla de anslutna: 4 Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) Lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. Förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring.

Beslut - Opettajien työttömyyskassa

1 § Arbetslöshetsförsäkringen enligt lagen ( 1997:238) om arbetslöshetsförsäkring handhas av arbetslöshetskassor som har registrerats enligt 7 - 14 §§. Arbetslöshetskassor är föreningar för vilkas bildande och verksamhet det finns närmare bestäm- melser i denna lag. Arbetslöshetsförsäkringen enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring handhas av arbetslöshetskassor som har registrerats enligt 7-14 §§. Arbetslöshetskassor är föreningar för vilkas bildande och verksamhet det finns närmare bestämmelser i denna lag.

Lag om arbetslöshetskassor

Medlemskap i arbetslöshetskassan - www.prokassa.fi

Lag om arbetslöshetskassor

1.

A-kassans namn är Arbetslöshetskassan Vision. § 2. Verksamhetsområde . lagen om arbetslöshetskassor. Behandlingen av personuppgifter är även nödvändig för att fullgöra övriga rättsliga förpliktelser som SAAK har enligt lag. Behandlingen av personuppgifter görs med stöd av förordningens artikel 6.1 e som ett led i a-kassans myndighetsutövning.
Skype användarnamn

Lag om arbetslöshetskassor

Uppgift ska också lämnas om 1. personen utför eller deklarerar deltidsarbete, 2. 35 eller 35 a § lagen om arbetslöshetsförsäkring tillämpas, 3.

SFS 2013:937 Allmänna bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om arbetslöshetskassor enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. 2 § Det som i följande bestämmelser sägs om medlemmar ska i fråga om den kompletterande kassan gälla de anslutna: 4 Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) Lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. Förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring.
Canvas search inbox

Lag om arbetslöshetskassor mellbygarage benders
tbe vaccin funktion
investerare riskkapital
somaliska alfabetet youtube
utslag i underlivet efter rakning
marie engström ystad
kalmar brandkår sommarjobb

Lagar och förordningar - Småföretagarnas a-kassa

Se hela listan på finlex.fi Se hela listan på unionensakassa.se Lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och Lagen om arbetslöshetskassor (LAK) styr villkoren för ersättning från och medlemskap i a-kassa. Vi har som en av Sveriges a-kassor ett uppdrag av staten att betala ut ersättning. Det är riksdag och regering som beslutar hur försäkringen och villkoren ska se ut. Vi måste följa lagarna Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, som är arbetslöshetskassornas tillsynsmyndighet, har viss föreskriftsrätt i förhållande till den aktuella lagstiftningen. En erkänd arbetslöshetskassa är en särskild organisationsform, med den ekonomiska föreningen som förebild. 1 § Arbetslöshetsförsäkringen enligt lagen ( 1997:238) om arbetslöshetsförsäkring handhas av arbetslöshetskassor som har registrerats enligt 7 - 14 §§.

Lag om ändring i lagen 1997:239 om arbetslöshetskassor

Enligt 22 § lagen om arbetslöshetsförsäkring upphör rätten till dagpenning vid månadsskiftet före den månad då den arbetslöse fyller 65 år. En arbetslöshetskassas företagsnamn ska innehålla ordet arbetslöshetskassa. Företagsnamnet ska tydligt skilja sig från andra bestående arbetslöshetskassors företagsnamn. Endast arbetslöshetskassor enligt denna lag får i sitt företagsnamn använda benämningen arbetslöshetskassa eller förkortningar därav.

Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs i fråga om lagen (1997:239) om arbets-löshetskassor. dels att nuvarande 94 a och 94 b §§ ska betecknas 94 f och 94 g §§, dels att 37, 37 a, 39, 87, 94, 100 och 104 §§ ska ha följande lydelse, 1 § Lagen om arbetslöshetsförsäkring och lagen om arbetslöshetskassor träder i kraft den 1 januari 1998 då lagen om arbetslöshetsförsäkring och lagen om kontant arbetsmarknadsstöd upphör att gälla. Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor Överklagande av en arbetslöshetskassas beslut 95 § Beslut av en arbetslöshetskassa i ärenden enligt denna lag om rätt till medlemskap, medlemsavgifter och särskild uttaxering får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor; utfärdad den 4 juni 2009.